DSC02079 2

Menig Almeloër kan zich waarschijnlijk de jaarlijkse Schoolsportdagen voor de twee hoogste groepen van de lagere school of het basisonderwijs nog herinneren. Op het sportveld van het huidige SV Almelo, de Horstlaan, ‘t Maatveld of, zoals tegenwoordig, op het atletiekterrein SISU. Dit tweedaagse sportevenement werd jarenlang georganiseerd door de commissie Schoolsportdagen Almelo met financiële ondersteuning van de gemeente Almelo. In 2012 stopte de financiële ondersteuning vanuit de gemeente Almelo en leek het er even op dat de Almelose Schoolsportdagen zouden verdwijnen. De commissie sloeg de handen ineen en met hulp van stichting ‘ Het Almeloos Feestje’ en het Sportbedrijf Almelo (en zeker ook het Almelose bedrijfsleven) werd op 14 mei 2014 de stichting Almelose Schoolsportdagen opgericht.

De stichting bestaat uit enthousiaste (oud-)leerkrachten die allen het belang van sport en bewegen bij kinderen onderschrijven en daar graag hun steentje aan bijdragen.

Voorzitter Michel Maag, secretaris Miranda van het Reve, penningmeester Sabine van Dijk-Rotman en bestuursleden Gerlinda Fikken-Kamphuis, Jan Hammink en Christien Sickman hebben als doel om de continuïteit van de jaarlijkse schoolsportdagen voor de groepen 7 en 8 van de Almelose basisscholen te waarborgen. De stichting wil leerlingen in aanraking laten komen met diverse sporten. De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie van de Almelose Schoolsportdagen, die elk jaar op de eerste donderdag en vrijdag van juni plaatsvinden. Dit voor meer dan 1300 leerlingen, begeleid door zo’n 160 vrijwilligers.

Het bestuur wordt ondersteund door een medewerker van het Sportbedrijf Almelo. Tot en met 2019 was dit Huib Snoeijer. Vanaf 2020 heeft Femke Keupink deze taak overgenomen. In 2024 heeft Femke Keupink haar taken voor de stichting neergelegd vanwege een andere betrekking buiten Almelo.          

         MG 6100